تفاوت سایت های تجاری و خدماتی

برای اینکه این مطلب روشن تر شود باید تعریفی از تجارت داشته باشیم
-       تجارت وخدمات چیست؟
-       فعالیت تجاری و خدماتی چیست
-       مشتریان سطوح تجاری و خدماتی چه کسانی هستند؟
-       جغرافیای این نوع فعالیت ها باید تعیین گردد
1- تجارت، به فعالیتی گفته می شود که در جهت یافتن سود و منفعت باشد.
2- خدمات، به  ارائه هنر یا فعلی که نوعی مهارت به حساب آید گفته می شود.
3- فعالیت تجاری و فعالیت های خدماتی در جهت یافتن منفعت صورت می گیرد. مشتریانی که در این دو قشر قرار دارندمعطوف به مکان جغرافیایی خاصی نیستند و این یک مزیت بسیار بزرگ محسوب می شود. چه بسا مشتریانی که در شهر های دیگر خواستار خدمات و فروش کالاهای شما هستند ولی راهی برای آشنایی با شما را ندارند.
سئو اصفهان
به این موضوع فکر کنید و ببینید به بازاری بزرگتر از شهر و شهرهای اطراف خود دسترسی یابید.
فارغ از این که شما چه فعالیتی را دنبال می کنید، چه در صنوف خدماتی و چه در صنعت و تجارت و فارغ از تفاوت هاو شباهت ها در گام اول شما باید یک وب سایت داشته باشید. این شروع یک حرکت بزرگ است و بعد از راه انداری سایت خود شروع به سرمایه گذاری نمایید.
و اما تفاوت ها ...
توجه داشته باشید که بازار  هدف خدمات از سایت های تفریحی آغاز و به داشتن سایتی مثل یک سایت در زمینه فروش نرم فزار و ... خاتمه می یابد.
اما در وب سایت های تجاری ماجرا کمی متفاوت است. وجود یک کالا در میان است بازار شما محدود تر می شود ولی ارزش هر مشتری شاید صد  برابر وجود مشتریان سایت های خدماتی است. یعنی در یک سایت موزیک که روزانه صد هزار بازدید دارد ممکن است یک نفر از این تعداد مشتری قابلی برای شما نشود. و تنها شما می توانید دلخوش به آمار بالای سایت باشید. ولی در یک سایت خرید مفتول شما روزانه 10 مشتری دارید که یک نفر از آنها در ماه با شما وارد همکاری خواهد شد.
مقایسه کنید همان یک مشتری سودی را نصیب آن کسب و کار می کند که ...
از دیگر تفاوت های موجود تفاوت های فرهنگی در وجود مشتریان این دو دسته سایت است در خدمات مشتریان جوان تر ، شاداب تر و به دنبال تنوع بیشتر هستند ولی در صنعت و تجارت مشتریان شاید شاید میانگین سنی بالا تری باشند.
تفاوت های فکری و انتظارات : موضوع کاملاً روشن است هرچقدر میانگین سن بالاتر شود سطح انتظارات متفاوت است.
بازدید: 1365تاریخ انتشار : 1398/10/09